https://gsuiteupdates-ja.googleblog.com/2020/10/google-drive-api.html

エンドユーザー向けのインターフェースは実装されていないようだ。